Black Catcher

Vickeblanka

Download ringtone Black Catcher by Vickeblanka free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

Black Catcher
F.A.Q.
Artist: Vickeblanka

Video

Lyrics:

Feng gaBei Zhong woZhang tsute
Di haMi woChuan tsute
Get Up Mu woJue mashiteyo
Get Down moumamonaku
Yuan iwoWen Zi niQi koshite Xie Chao niCheng tsute
sonoShen niChan tsutaHei
Tan rinakuQuan tewoZhen riFu uyouni

sairenhaLi Fu noSOS
Zao kuShou Chi redesuyo
Jin dukanakakiyaJian enaiBan nante
atsutenakute
Pu raimaLu noTu Zhong
doushiteimaTeng kuDun Tong
Somebody just help me out

Xie eyouYue Shu Tong ri
hibiGe retaShi Jie de

Let's dye this world
Even I can not grap this sword
All I need is getting strong
We can catch the game
Fu kenaideyo
Mu niYing tsutaQuan tewo horaWei Fang niBian ete
We can catch the game

Feng gaBei Zhong woZhang tsute
Hou Hui haXiong woChuan tsu
Don't Give Up
shikatanaindayo level down
imakoso level up level up level up
Fu kerunoXian idashitoka
Tiao neFan tsutaamachiyuanidouzo it's real
Shen nomizoZhi ruHua noJin

Zhao rashiChu suyo Xiang Xiang Tong ri
sonoYing haJian naide

Let's dye this world
Even I can not grap this sword
All I need is getting strong
We can catch the game
Fu kenaideyo
Mu niYing tsutaQuan tewo
horaWei Fang niBian ete
We can catch the game

Let's dye this world
Even I can not grap this sword
All I need is getting strong
We can catch the game
Fu kenaideyo
Mu niYing tsutaQuan tewo
horaWei Fang niBian ete
sonoJian Fang woBian ete
soshiteWei Lai woBian ete
We can catch the game

Show more lyrics