Caffeine

Kiro Akiyama

Download ringtone Caffeine by Kiro Akiyama free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

Caffeine
F.A.Q.
Artist: Kiro Akiyama

Video

Lyrics:

mouHe Hui uzukumatsuteshimatsutaka
Jue eteinaiWei niha
Qie naiNay i Jue eGuo gitanda
Pai Shui Kou nadareIp ndaXin noZhong Shen Da

shinkuniremonedo Ling shitaCi noYe ga
Mu woBi zi Kai ketaShi niha
suguBang madeYan woJian seteiru

Xie wanaiSi inoLei ga
basurumunonobuwoLuo toshite
Yi Ren niGuan retaZui Jin womadaJiao nderu

Zui Hou nooYuan iwoWen iteokure
Pu noShi woShi Miao Jian dakedeiikaraJiao eteyo

mouHe Hui Yi Ren deSi ndeshimatsutaka
Jue etenaiWei niha
Qie naiNay i Ku shiGuo gitanda
Zhen noShang Dao rekondaXin noDeng tachi

Zi Gong gaYong Yuan Xiao tsuteiruyounaChun Cui naShi deha
Xiao senaiBing Qi Yin shiGuo gitanda
sonoXing se Bao miIp ndaHou ronoWai miDa

shinkuniremonedo Liu shitahazunoYe ga
Kong tsuponoPu woXiao uyounaTeng kideTong gaLeng eru

He mokamoJian etaShi Jie ga[Bi zu] nikurosuwoGua keta
Yi Ren deQi itaXian Shi haKuang tsuteinakute

Zui Qi nooYuan iwoWen iteokurePu noShi wo
Qie riKai iteiikaraJie Tong ziWu woLiu shite

shinkuniremonedo
Ling shita

Show more lyrics