Phoenix

BURNOUT SYNDROMES

Download ringtone Phoenix by BURNOUT SYNDROMES free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

Phoenix
F.A.Q.

Video

Lyrics:

Zhua Hen gaCan rukurai
Quan woGu kuWo riDi me
Jin orenzinoGuang noZhong he
Wow oh

itsuninakuHan gaShen woYin kiLie ku
Wei Zhi naru haisutezihe
Chao auei Sheng chiMu hanee
Tu kashiteirebaii
Shang woBu reYu batakanuRen Sheng nante
Bo Zhi toBian waranai Ren haYi Sheng
Meng toGan Dong
Can raiSheng kiteku
Tong ikuraiBo neroXin Zang

Niao Ji gaZhi maranai
Ming gaRe kuRan eteiru
Xian Jie noXian
sonoXian he
Zhan uXi biwo wow oh
(aritsutakewoJie kiFang te)
Sheng chiBai kesuramodokokaYuan ku
Shi wotometa
konoYi Shun ga
suromoshiyondeHuang meku
saa Bao rena

Jing mariFan ruWu He Qiang Hao noChun kusutezihe
Hao kiYi Shang De Yi Wei Man donnaMeng mosokogasutato

Sheng Li noWei haLe Sheng yoriE Zhan Ku Dou noMo gaMei Wei
daiyamondomitakuGao Du
agetaBan de
Di noTie Bi Sui ite

Niao Ji gaZhi maranai
Ming gaRe kuRan eteiru
Re Kuang noGuo teWu Gan haKu reShi Jie niRong ketekuwarudo Wow oh
(Shen Feng woJuan kiQi kose)
Xin ziruZhe woFeng haTui su
Jin niHui kuanoXing made
Shen woFen nishinagaraFei be

Re Zhong dekiruMeng gaarunara
Ran eJin kirukotowoKong renaide
Shang geroWen Du Xiong noYan
orenzinoXiang kou
Qing kuYao ramekuQing Chun he

He Du demoLi chiShang gare
Kua riGao kiBu Si Niao noyouni
konoorenzinoGuang noZhong de

Niao Ji gaZhi maranai
Ming gaRe kuRan eteiru
Xian Jie noXian sonoXian he
Zhan uXi biwo Wow Oh
(aritsutakewoJie kiFang te) Sheng chiBai kesuramoHe Chu kaYuan ku
Shi wotometasonoYi Shun ga
suromoshiyondeHuang meku
saa Bao rena

Show more lyrics